Signa Web

Pasirašyti

Registruoti
Joks ADOC dokumentas nėra atidarytas ar sukurtas.

Pasirinkite vieną iš aukščiau nurodytų veiksmų naujam ADOC dokumentui sudaryti arba turimam dokumentui atidaryti.

Jūs galėsite peržiūrėti ir patikrinti ADOC dokumento turinį, metaduomenis ir parašus. Jūs taip pat galėsite pakoreguoti ADOC dokumentą: pridėti ar pakeisti turinio failus, metaduomenis, pasirašyti pasirinktus dokumento elementus.

Sukūrę ar pakoregavę ADOC dokumentą, neužmirškite jį išsaugoti savo kompiuteryje.

© 2009-2023, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite